Корисна інформація / Письмо ГНАУ от 06.12.2001 года №7842-5-24-1115 "О принудительном взыскании налогового долга"
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ

06.12.2001 N 7842/5/24-1115

ДПА України розглянула лист адвокатського бюро щодо застосування окремих норм Закону України від 21.12.2000 р. N 2181-III “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” (далі — Закон) і в межах своєї компетенції повідомляє таке.Нормами Закону визначено, що примусове стягнення в рахунок погашення податкового боргу, без попереднього узгодження такої суми з платником податків, здійснюється виключно за рішенням суду (господарського суду).

Якщо ж платник податків самостійно визначив суму податкового зобов’язання у поданій ним декларації або не оскаржив суму податкового зобов’язання, нарахованого контролюючим органом, такі суми вважаються узгодженими і підлягають сплаті до бюджету. У випадку несвоєчасної сплати у встановлені Законом терміни такі податкові зобов’язання стають податковим боргом.

Відповідно до вимог Закону на підставі рішення керівника (його заступника) органи державної податкової служби України здійснюють за платника податків та на користь держави заходи щодо погашення узгодженої суми податкового боргу шляхом стягнення коштів, які перебувають у його власності, а за їх недостатності — шляхом продажу інших активів такого платника податків.

У разі якщо платник податків оскаржує суму податкового зобов’язання, нараховану контролюючим органом, така сума вважається неузгодженою та може бути стягнута лише примусово у судовому порядку.

При цьому згідно із Законом України від 21.04.99 р. N 606-XIV (606-14) “Про виконавче провадження” примусове виконання рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Мін’юсту України, та у випадках, передбачених законом, рішення судів та інших органів щодо стягнення коштів виконуються податковими органами, установами банків, кредитно-фінансовими установами.

До переліку рішень, які підлягають обов’язковому виконанню, відносяться і не сплачені в строк платіжні вимоги та рішення інших державних або недержавних органів у випадках, передбачених Законом.Заступник Голови І.Кальніченко

"Бізнес-Бухгалтерія. Право. Податки. Консультації”,
N 47/1-2, 18.11.2002 р.


  Назад