Корисна інформація / Письмо ГНАУ от 19.04.2005 года №3678/Л/17-3115 "Относительно возможности занятия адвокатской деятельностью по упрощенной системе налогообложения"
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ
від 19.04.2005 р. N 3678/Л/17-3115


Щодо оподаткування доходів приватних нотаріусів та можливості здійснення
адвокатської діяльності за спрощеною системою оподаткуванняЗ 1 січня 2004 року оподаткування доходів фізичних осіб, зокрема, порядок сплати (перерахування) до бюджету податку з доходів фізичних осіб, у тому числі тих, які здійснюють незалежну професійну діяльність, зокрема приватну нотаріальну діяльність, охоплюється нормами Закону України від 22 травня 2003 року N 889 "Про податок з доходів фізичних осіб" (далі - Закон).

Відповідно до пункту 1.15 статті 1 Закону "податковий агент" - це юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ) або фізична особа чи представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати цей податок до бюджету від імені та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до закону, а також нести відповідальність за порушення норм цього Закону.

Якщо приватний нотаріус у своїй практиці застосовує працю найманих працівників, то він зобов'язаний виконувати всі функції, передбачені для податкового агента пунктом 1.15 статті 1 Закону щодо виплачуваних таким працівником доходів (заробітної плати) та виконувати інші норми Закону стосовно порядку утримання та сплати (перерахування) утриманого податку до бюджету, подання звітності за ф. 1ДФ тощо.

Щодо застосування спрощеної системи оподаткування приватними нотаріусами, то перехід на спрощену систему оподаткування є можливим тільки для суб'єктів підприємницької діяльності. Правові норми щодо здійснення фізичними особами підприємницької діяльності встановлені, зокрема, Цивільним кодексом України та Господарським кодексом України, які набрали чинності з 1 січня 2004 року. Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюється Конституцією України та законом. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. З 1 липня 2004 року державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб здійснюється у порядку, встановленому Законом України від 15 травня 2003 року "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Підпунктом 9.12.1 пунктом 9.12 статті 9 Закону встановлено, що оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від продажу нею товарів (надання послуг, виконання робіт) у межах її підприємницької діяльності без створення юридичної особи, а також фізичною особою, яка сплачує ринковий збір, здійснюється за правилами, встановленими спеціальним законодавством з цих питань, з урахуванням норм цього пункту. До спеціального законодавства належить спеціальна (спрощена) система оподаткування, яка регулюється Указом Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" (в редакції Указу Президента України від 28 червня 1999 року N 746) (далі - Указ), та звичайна/загальна система оподаткування (згідно з IV розділом Декрету "Про прибутковий податок з громадян", крім фіксованого податку).

Згідно з Указом фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, при додержанні ними умов, визначених статтею 1 цього Указу, мають право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів від здійснення такої підприємницької діяльності за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку, у розмірі, встановленому місцевою радою, залежно від виду підприємницької діяльності за місцем державної реєстрації такої особи.

Діяльність нотаріусів, зокрема, приватних нотаріусів регулюється Законом України "Про нотаріат", згідно якого приватні нотаріуси не можуть бути зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності.

Стосовно порядку оподаткування доходів осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність повідомляємо, що спеціального розділу (групи статей), де б у цілому йшлося про особливості оподаткування доходів осіб, які здійснюють "незалежну професійну діяльність" і, зокрема приватну нотаріальну діяльність, у Законі немає.

Згідно із пунктом 1.3 "з" статті 1 Закону, доходом з джерелом його походження з України визначено будь-який дохід, одержаний платником податку або нарахований на його користь від здійснення будь-яких видів діяльності на території України, зокрема, у вигляді доходів від здійснення підприємницької діяльності, а також незалежної професійної діяльності на території України.

Доходи приватного нотаріуса - це сума коштів, що сплачується клієнтами за вчинення нотаріальних дій та надання додаткових послуг правового характеру.

З повагою,Заступник Голови
С. І. Лекарь


  Назад