Корисна інформація / Письмо ГНАУ от 17.06.2005 года №6770/5/23-4116 "О уведомлении об открытии или закрытии счетов адвокатами"
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Л И С Т

17.06.2005 N 6770/5/23-4116


Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України від 25.05.2005 N 25-118/800-5312 щодо подання повідомлення про відкриття і закриття рахунків приватним нотаріусам і адвокатам та повідомляє наступне.

При розгляді питання щодо подання органам державної податкової служби повідомлень про відкриття/закриття рахунків в установах банків приватних нотаріусів слід виходити із суті діяльності приватних нотаріусів, статусу органів державної податкової служби та мети, з якою органи державної податкової служби отримують відомості про відкриття/закриття рахунків платників податків в установах банків.

Основним завданням органів державної податкової служби, визначеним Законом України "Про державну податкову службу в Україні" , є здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів (обов'язкових платежів). В цілях забезпечення обліку податків, ідентифікації платника власника платіжних документів про сплату податків, можливості перевірки достовірності декларацій та документів, пов'язаних з обчисленням податків, правильності визначення об'єктів оподаткування і обчислення податків, а також забезпечення звернення стягнення на активи платника податків у рахунок погашення його податкового боргу, згідно із пунктом 5 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та статтею 5 Закону України "Про систему оподаткування" органи державної податкової служби мають право одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та комерційних банків відомості про наявність банківських рахунків. Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у фінансових установах платник податків і зборів (обов'язкових платежів) - юридична особа чи фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності подає особисто або надсилає на адресу відповідного органу державної податкової служби, в якому він обліковується як платник податків і зборів (обов'язкових платежів), з повідомленням про вручення.

Відповідно до статей 24, 31, 32 Закону України "Про нотаріат" про видане реєстраційне посвідчення приватному нотаріусу управління юстиції повідомляє податкову інспекцію за місцезнаходженням робочого місця нотаріуса. Джерелом доходів приватного нотаріуса (надходжень на його банківських рахунок) є плата, що справляється приватними нотаріусами за вчинення нотаріальних дій, надання правових послуг. За предметом та суттю діяльності нотаріус фактично надає послуги фізичним та юридичним особам з метою отримання доходу (прибутку). З цієї точки зору така діяльність аналогічна підприємницькій діяльності, наприклад, із надання аудиторських послуг.

З доходу приватного нотаріуса справляється податок з доходів фізичних осіб, у порядку, визначеному Законом України "Про податок з доходів фізичних осіб" . Згідно із нормами цього закону приватні нотаріуси є податковими агентами при здійсненні операцій з відчуження об'єктів майна, а також стосовно інших фізичних осіб, які перебувають із ним у трудових відносинах чи є
найманими працівниками (стажист, працівники контори та інші). Особою, відповідальною за нарахування та перерахування до бюджету податку з доходів, отриманих нотаріусом при здійсненні приватної професійної діяльності, є сам приватний нотаріус. Він же за результатами своєї діяльності зобов'язаний вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам та несе відповідальність за порушення норм законодавства. Приватні нотаріуси, як і фізичні особи - підприємці, названим податковим законом визначені як самозайняті особи. Тобто, фактично, податкове законодавство відносить і приватних нотаріусів і фізичних осіб - підприємців до однієї категорії, та визначає аналогічні обов'язки, як для фізичних осіб - підприємців, так і приватних нотаріусів

Аналогічними є доводи і стосовно адвокатів, які здійснюють свою діяльність індивідуально згідно із Законом України "Про адвокатуру".

За своїм режимом функціонування банківські рахунки приватних нотаріусів та адвокатів суттєво не відрізняються від режиму, встановленого для фізичних осіб - підприємців.

Враховуючи викладене та виходячи із того, що для громадян та юридичних осіб, для яких підприємницька діяльність не є основною, положення щодо підприємницької діяльності поширюються на ту частину їх діяльності, яка за своїм характером є підприємницькою, ДПА України вважає, що подання повідомлень про відкриття/закриття рахунків приватних нотаріусів та адвокатів, має здійснюватись у такому самому порядку, як і для рахунків фізичних осіб - підприємців.


Заступник Голови Б.М.Горбанський


  Назад