Корисна інформація / Разъяснение ВККА от 18.02.2005 года №IV/9-2-6 "О возможности заключения контракта на исполнение обязанностей помощника адвоката с лицами, имеющими степень "бакалавра" по специальности "правоведение"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ
КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З' Я С Н Е Н Н Я

18.02.2005 N IV/9-2-6


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури 18.02.2005 N IV/9-2


Про можливість укладення контракту на виконання обов'язків
помічника адвоката з особами, які мають вищу юридичну освіту за
освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за спеціальністю "правознавство"


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши звернення адвокатської контори "Правіс" щодо можливості укладення контракту на виконання обов'язків помічника адвоката з особами, які мають вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за спеціальністю "правознавство", В С Т А Н О В И Л А:

Адвокатська контора "Правіс" звернулася до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури за наданням роз'яснення щодо можливості укладення контракту на виконання обов'язків помічника адвоката з особами, які мають вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за спеціальністю "правознавство". Розглянувши звернення, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п. 10-1 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, роз'яснює:
Відповідно до ст. 8 Закону України від 19 грудня 1992 року N 2887-XII "Про адвокатуру", передбачено, що адвокат може мати помічника або кількох помічників із числа осіб, які мають вищу юридичну освіту. Відповідно до ст. 8 Закону України "Про вищу освіту", передбачено, що бакалавр - це освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні уміння та знання щодо узагальненого - об'єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності. Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра може здійснюватися на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Отже, освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр" є показником здобуття особою базової вищої освіти. Крім цього, п. 4 Порядку складання кваліфікаційних іспитів у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженого рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України від 01.10.99 року N 6/2 зі змінами, внесеними рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 23.04.2004 р. N 4/3-2, передбачено: у стаж роботи за спеціальністю юриста включаються перебування на посадах судді, прокурора, слідчого, юрисконсульта, нотаріуса, а також інших посадах, які, відповідно до кваліфікаційних вимог, потребують наявності вищої юридичної освіти як підстави для заняття такої посади. Цей стаж набувається після здобуття вищої юридичної освіти з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня не нижче бакалавра.
З огляду на це, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що адвокатські об'єднання та адвокати можуть укладати контракти на виконання обов'язків помічника адвоката з особами, які мають вищу юридичну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" за спеціальністю (напрямом) "правознавство".Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури
С.Ф.Сафулько


  Назад