Нормативні акти / Указ Президента Украины от 30.09.1999 года №1240/99 "О некоторых мерах по повышению уровня работы адвокатуры"
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі заходи щодо підвищення рівня
роботи адвокатури


З метою посилення гарантій конституційних прав громадян на правову допомогу та захист від обвинувачення, підвищення якості правової допомоги, що надається адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, п о с т а н о в л я ю:

1. Визнати за необхідне запровадити в Україні Єдиний реєстр адвокатів, ведення якого здійснює Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

Установити, що Єдиний реєстр адвокатів України, як і Реєстр адвокатських об'єднань, підлягають систематичному оприлюдненню.

Положення про Єдиний реєстр адвокатів затверджує Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

2. Запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури:

вжити заходів до запобігання порушенням законодавства про адвокатуру під час видачі свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю та посилити контроль за додержанням кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури вимог статті 2 Закону України "Про адвокатуру" ( 2887-12 ) щодо несумісності адвокатської діяльності з іншими видами роботи;

виготовити бланки свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю єдиної форми за встановленим зразком і до 1 грудня 1999 року забезпечити видання адвокатам, включеним до Єдиного реєстру адвокатів України, зазначених свідоцтв;

розробити і впровадити новий зразок ордера, що видається адвокатам для підтвердження повноважень з представництва або захисту клієнтів;

визначити порядок підвищення кваліфікації адвокатів.

3. Внести зміни і доповнення до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, затверджених Указом Президента України від 5 травня 1993 року N 155 ( 155/93 ) (додаються).

4. Міністерству юстиції України в місячний строк перевірити наявність в адвокатських об'єднаннях свідоцтв про реєстрацію та вжити заходів до припинення практики незаконного надання правової допомоги організаціями адвокатів, юристів та іншими організаціями.

5. Державній податковій адміністрації України, Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування України разом з кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури та Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури у тримісячний строк перевірити додержання адвокатами, які практикують індивідуально, вимог чинного законодавства щодо обліку суб'єктів оподаткування і ведення фінансової документації та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності тих із них, які ухиляються від обліку як суб'єкти оподаткування.

6. Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції України за погодженням з Державною податковою адміністрацією України та Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури розробити і затвердити Інструкцію з оподаткування адвокатської діяльності та Положення про бухгалтерський облік в адвокатських об'єднаннях.

7. Зажадати від органів, які проводять попереднє слідство, суворого додержання ними законодавства про гарантії адвокатської діяльності, усунення порушень професійних прав адвокатів, втручання в їх діяльність, фактів тиску на них, порушень конституційного права кожного на вільний вибір захисника своїх прав.

8. Місцевим державним адміністраціям вжити заходів до виконання вимог статті 18 Закону України "Про адвокатуру" щодо сприяння у вирішенні соціальних питань адвокатів та адвокатських об'єднань, надання їм в оренду придатних для роботи приміщень, встановлення пільг щодо орендної плати за використання приміщень тощо.

9. Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ і організацій сприяти реалізації права адвокатів збирати відомості про факти, які можуть бути використані як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення, надавати безоплатно відповідні відомості та копії документів за запитами адвокатів та адвокатських об'єднань у справах, що перебувають у їх провадженні.


Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 30 вересня 1999 року
N 1240/99


  Назад