Нормативні акти / Постановление Кабинета Министров №302 от 27.04.93 г. "О порядке регистрации адвокатских объединений"
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 27 квітня 1993 р. N 302
Київ

Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96
N 283 ( 283-98-п ) від 07.03.98 )


Відповідно до статті 4 Закону України "Про адвокатуру"
( 2887-12 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації адвокатських
об'єднань, що додається.

2. Установити, що за реєстрацію адвокатських об'єднань
справляється плата в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян. ( Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 621 ( 621-96-п ) від 08.06.96 )
За видачу адвокатському об'єднанню дубліката свідоцтва про
реєстрацію справляється плата в розмірі 50 відсотків цієї суми.
Вся сума плати зараховується до державного бюджету. ( Абзац
третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 283 ( 283-98-п ) від
07.03.98 )


Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр
Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.39

ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1993 р. N 302


ПОЛОЖЕННЯ
про порядок реєстрації адвокатських
об'єднань

1. Відповідно до статті 4 Закону України "Про адвокатуру"
( 2887-12 ) реєстрація адвокатських колегій, фірм, контор та
інших адвокатських об'єднань провадиться у Мінюсті.

2. Для реєстрації адвокатського об'єднання до Мінюсту
подаються:
1) заява, підписана уповноваженим представником об'єднання;
2) статут адвокатського об'єднання;
3) установчий договір чи протокол зборів адвокатів про
створення адвокатського об'єднання;
4) дані про кількісний склад адвокатського об'єднання,
наявність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською
діяльністю;
5) документ про внесення плати за реєстрацію.

3. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання
розглядається у місячний термін від дня надходження всіх
необхідних документів.

4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті такі
рішення про:
реєстрацію адвокатського об'єднання;
відмову в реєстрації адвокатського об'єднання;
залишення заяви без розгляду.

5. У разі реєстрації адвокатського об'єднання йому видається
свідоцтво про реєстрацію, зразок якого додається.

6. Зареєстрованому адвокатському об'єднанню присвоюється
відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об'єднань.
У Реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва
адвокатського об'єднання і місце його знаходження, дата
затвердження статуту, дата реєстрації об'єднання, відомості про
зміни, що сталися в статутних документах, сума внесеної плати.

7. Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації
адвокатського об'єднання, суперечать законодавству України,
приймається рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний
термін надсилається заявникові.
Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання
може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством.

8. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання залишається
без розгляду, якщо вона подана без документів, зазначених у пункті
2 цього Положення, про що Мінюст повідомляє заявника протягом
часу, встановленого для розгляду заяв.
У разі усунення причин, на підставі яких було винесено
рішення про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в
порядку і термін, встановлені цим Положенням.

9. Про зміни, що сталися в статутних документах, про
припинення діяльності, а також про зміну адреси адвокатське
об'єднання повідомляє Мінюст у 5-денний термін для внесення
необхідних змін до Реєстру адвокатських об'єднань.

10. У разі припинення діяльності адвокатського об'єднання
приймається рішення про виключення його з Реєстру адвокатських
об'єднань.

Додаток
До Положення про порядок
реєстрації адвокатських
об'єднань


Герб України
Міністерство юстиції України

С В І Д О Ц Т В О
про реєстрацію адвокатського об'єднання


С В І Д О Ц Т В О
про реєстрацію адвокатського об'єднання
"____"__________199 р.

N____

Назва об'єднання_____________________
_____________________________________
_____________________________________
Місце знаходження об'єднання_________
_____________________________________
_____________________________________


  Назад