Корисна інформація / Решение ВККА от 01.05.2006 года № IV/20-2.9 "О обращении профсоюза работников атомной энергетики Украины о разрешении на сдачу работниками профсоюза квалификационных экзаменов не по месту их проживания"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РІШЕННЯ

від 1 травня 2006 року N IV/20-2.9

Про звернення професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України про надання згоди на складання працівниками профспілки кваліфікаційних іспитів не за місцем їх проживання


Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши звернення професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України про надання згоди на складання працівниками профспілки кваліфікаційних іспитів не за місцем їх проживання, встановила:

Голова професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України просить надати згоду на складання працівниками профспілки, які працюють в юридичній службі у різних регіонах України, кваліфікаційних іспитів не за місцем проживання цих працівників. Своє звернення мотивує тим, що територіально їх робочі місця знаходяться в різних регіонах України, а кадровий облік та виплата заробітної плати ведеться у Києві.

Розглянувши та обговоривши звернення, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що задовольнити його неможливо.

Відповідно до п. 4 Порядку здачі кваліфікаційних іспитів передбачена можливість складання кваліфікаційних іспитів не за місцем реєстрації заявника. Однак Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає вагомих підстав для цього, оскільки мотиви наведені у зверненні (ведення кадрового обліку працівників та виплата їм заробітної плати в м. Києві) є надуманими і не позбавляють цих працівників складати кваліфікаційні іспити за місцем їх проживання.

Варто взяти до уваги те, що діяльність адвоката пов'язана не лише з його трудовою діяльністю в певній організації чи установі (у даному випадку - в правовій службі профспілки), а й з наданням допомоги у кримінальних справах за призначенням, з наданням безкоштовної правової допомоги особам, які можуть і не бути членами профспілки. Тобто здійснення адвокатом своєї діяльності не можна прив'язувати до якоїсь формальної ознаки на зразок того, що він перебуває на кадровому обліку у м. Києві.

Крім того слід зважити й на ту обставину, що в кожному конкретному випадку, коли Вища кваліфікаційна комісія адвокатури надає згоду на складання кваліфікаційних іспитів в іншому регіоні, це рішення приймається з урахуванням ряду факторів, які пов'язані із заявником, який має намір стати адвокатом (місце здійснення практики, стаж роботи, інші обставини). Ці відомості, як правило, викладаються особисто заявником. У зверненні, яке розглядається, відсутні будь-які дані щодо осіб, які виявили бажання стати адвокатами, не зазначено їх імен, місць проживання, місць здійснення практики та ін.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури також вважає за недопустиме задовольняти звернення й з огляду на те, що воно подане не особисто заявниками, а профспілковою організацією. Право складання кваліфікаційних іспитів не за місцем свого проживання - це індивідуальне право, яке виникає в особи у зв'язку з певними поважними причинами. Стаття 19 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" передбачає, що у питаннях індивідуальних прав та інтересів своїх членів профспілки здійснюють представництво та захист у порядку, передбаченому законодавством та їх статутами. Доказів того, що статут профспілки надає їй такі повноваження, і що окремі її члени уповноважили профспілку на таке представництво, комісії не надіслано.

Тому Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає неможливим дати згоду на складання кваліфікаційних іспитів невідомими особами в Київській обласній КДКА.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 14 Закону України "Про адвокатуру", п. п. 10, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вирішила:

1. Звернення голови професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України В. Матова про надання згоди на складання працівниками профспілки кваліфікаційних іспитів не за місцем їх проживання залишити без задоволення.

2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника.Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури
С. Ф. Сафулько
Надруковано:
"Адвокат",
N 5, 2006 р.


  Назад