Корисна інформація / Разъяснение ВККА от 18.02.2005 года №IV/9-2.2 "О невозможности зачисления в стаж работы по специальности юриста срока службы на оперативно-розыскной деятельности"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РОЗ'ЯСНЕННЯ

від 18.02.2005 р. N IV/9-2-2

Про неможливість зарахування у стаж роботи за спеціальністю юриста, необхідного для складання кваліфікаційних іспитів, строку служби на оперативно-розшуковій роботі


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
від 18 лютого 2005 р. N IV/9-2


До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надходять звернення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо можливості зарахування у стаж роботи по спеціальності юриста, необхідного для складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, стажу діяльності на оперативно-розшуковій роботі.

Розглянувши це питання, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури на підставі п. 101 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури роз'яснює наступне:

Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України "Про адвокатуру" N 2887-XII від 19.12.92 р., адвокатом може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні іспити, одержав Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.

Правовий статус, функції і соціальний захист працівників, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, встановлені Законом України "Про оперативно-розшукову діяльність" від 18.02.92 р. N 2135-XII. При цьому, згідно зі ст. 1 цього Закону, завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб і груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави. Суть оперативно-розшукової діяльності полягає у системі гласних і негласних пошукових, розвідувальних і контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів.

Згідно зі ст. 5 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", оперативно-розшукова діяльність здійснюється оперативними підрозділами: Міністерства внутрішніх справ України - кримінальною, транспортною та спеціальною міліцією, спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю, судовою міліцією; Служби безпеки України - розвідкою, контррозвідкою, військовою контррозвідкою, захисту національної державності, спеціальними підрозділами по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, оперативно-технічними, внутрішньої безпеки, оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів; Державної прикордонної служби України - розвідувальним органом спеціального уповноваженого центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, підрозділами з охорони державного кордону органів охорони державного кордону та морської охорони, забезпечення внутрішньої безпеки, забезпечення власної безпеки, оперативного документування та оперативно-технічними; управління державної охорони - підрозділом оперативного забезпечення охорони виключно з метою забезпечення безпеки осіб та об'єктів, щодо яких здійснюється державна охорона; органів державної податкової служби - оперативними підрозділами податкової міліції; органів і установ Державного департаменту України з питань виконання покарань - оперативними підрозділами; розвідувального органу Міністерства оборони України - оперативними, оперативно-технічними, власної безпеки. Проведення оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших міністерств, відомств, громадськими, приватними організаціями та особами забороняється.

Аналіз цих норм свідчить, що оперативно-розшукова діяльність є прикладною до власне правової діяльності, що властива для таких посад, як юрист, прокурор, суддя та ін.

За таких обставин, на думку Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, період служби на посадах слідчого, здійснення оперативно-розшукової діяльності не повинен зараховуватися у стаж роботи за спеціальністю юриста, що дає право складати кваліфікаційні іспити для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури


С. Ф. Сафулько
Надруковано:
"Адвокат",
N 3, 2005 р.


  Назад