Корисна інформація / Решение ВККА от 10.02.2006 года №IV/18-2.12 "Об отказе в возбуждении дисциплинарного производства и привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РІШЕННЯ

від 10 лютого 2006 року N IV/18-2.12Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою Н. І. І. щодо адвоката К. В. О. на рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.07.2005 р., встановила:

04.04.2005 р. Н. І. І. звернувся до Київської обласної КДКА зі скаргою на дії адвоката К. В. О., вказуючи на те, що останній не виконав умов угоди, укладеної між клієнтом та адвокатом, і не захистив його належним чином. Проте 28.07.2005 р. дисциплінарною палатою Київської обласної КДКА прийнято протокольне рішення про відмову в порушенні дисциплінарного провадження та притягнення до дисциплінарної відповідальності адвоката К. В. О.

У своїй скарзі до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури скаржник просить рішення скасувати.

Перевіривши матеріали справи, доводи скаржника, заслухавши пояснення Н. І. І., Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає до задоволення частково з таких підстав.

Відповідно до п. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури передбачено:

33. Право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності - заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмове пояснення.

Однак вимог цього пункту не було дотримано, розгляд скарги Н. І. І. відбувся без порушення дисциплінарного провадження, будь-якої перевірки скарги не проводилось.

Питання про порушення дисциплінарного провадження щодо адвоката може вирішити і дисциплінарна палата. В такому разі розгляд цього питання і прийняття рішення з нього має відповідати вимогам п. 19 - 26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Зокрема, згідно з п. 25 цього Положення, передбачено, що у рішенні палати повинно бути зазначено: назву кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, склад палати, місце і час розгляду заяви (справи), прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала заяву (щодо якої розглядається справа), її пояснення, зміст заяви (обставини справи), прийняте рішення у зв'язку з заявою (міра дисциплінарного стягнення або мотиви закриття справи).

Однак, як вбачається з протокольного рішення, у ньому не викладено обставин справи і мотиви прийняття такого рішення. Фактично будь-якої перевірки скарги Н. І. І. не проведено, оцінки діям адвоката не дано. Тому порушення, допущені під час винесення оскаржуваного рішення, є такими, що викликають сумнів Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури у повноті та об'єктивності розгляду справи дисциплінарною палатою.

На підставі наведеного, відповідно до п. 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вирішила:

1. Рішення дисциплінарної палати Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 28.07.2005 р. у справі адвоката К. В. О. скасувати з формальних підстав.

2. Дисциплінарну справу повернути в регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури на новий розгляд для прийняття рішення й належного оформлення його усією палатою.

3. Звернути увагу голови Київської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури К. Г. В. на допущені порушення порядку при розгляді дисциплінарної справи адвоката К. В. О.

4. Про прийняте рішення повідомити скаржника.Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури


С. Ф. Сафулько
Надруковано:
"Адвокат",
N 2, 2006 р.


  Назад