Корисна інформація / Решение ВККА от 10.02.2006 года №IV-18-2.10 "По дисциплинарному делу адвоката Д. В. И.".
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 лютого 2006 року N IV-18-2.10

По дисциплінарній справі адвоката Д. В. І.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши звернення ДПІ у м. Маріуполі у дисциплінарній справі адвоката Д. В. І., встановила:

До Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури надійшли письмові матеріали на 4-х сторінках, бланку Державної податкової інспекції у м. Маріуполі за підписом посадової особи - начальника відділу розслідування кримінальних справ Д. С. Б. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає за необхідне повернути дані матеріали без розгляду з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 11 Закону Української РСР "Про мови в Українській РСР" (далі за текстом - Закон України "Про мови"), передбачено:

В Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова.

Оскільки суб'єктом звернення до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є державний орган, то його звернення має відповідати вимогам цього Закону. Однак звернення ДПІ в м. Маріуполі складено не державною мовою.

За таких обставин підстав для розгляду звернень державних органів, підготовлених іншою, ніж українська мовою, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не вбачає.

Матеріали, що надійшли до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з м. Маріуполя, не є зверненням громадянина в розумінні Закону України "Про звернення громадян". Це є офіційний документ органу державної влади і до нього повинні застосовуватися вимоги ч. 1 ст. 11 Закону України "Про мови", де говориться про обов'язок здійснення діловодства українською мовою.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 14 Закону України "Про адвокатуру", п. п. 10, 20 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вирішила:

1. Відмовити в прийнятті звернення та матеріалів у дисциплінарній справі адвоката Д. В. І., які надійшли до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури з державної податкової інспекції у м. Маріуполі та підготовлені недержавною мовою.

2. Про прийняте рішення повідомити подавача матеріалів.Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури


С. Ф. Сафулько
Надруковано:
"Адвокат",
N 2, 2006 р.


  Назад