Корисна інформація / Решение от 10.02.2006 года №IV/18-2.5 "Относительно обжалования решения дисциплинарной палаты Запорожской областной КДКА от 15.06.2005 года"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 лютого 2006 року N IV/18-2.5Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Б. В. В. на рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 15.06.2005 р., встановила:

Оскаржуваним рішенням до адвоката Б. В. В. застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді попередження за порушення ст. 7 Закону України "Про адвокатуру" та ст. ст. 6, 7 Правил адвокатської етики. Підставою для застосування стягнення стала кількаразова неявка адвоката Б. В. В. в судові засідання у цивільній справі про відшкодування шкоди.

Скаржник просить рішення скасувати, на обґрунтування чого наводить доводи, які пояснюють причини його неявки в судові засідання.

Перевіривши матеріали справи, доводи скаржника, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає до задоволення частково з таких підстав.

Відповідно до ч.ч. 2 - 3 п. 24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури передбачено:

рішення дисциплінарної палати про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома третинами голосів загальної кількості членів палати;

рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами палати, які брали участь у засіданні.

Однак, як вбачається з оскаржуваного рішення, воно підписане лише головою дисциплінарної палати та секретарем. Допущене порушення під час винесення оскаржуваного рішення є таким, що тягне обов'язкове скасування рішення.

На підставі наведеного, відповідно до п. 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вирішила:

1. Рішення дисциплінарної палати Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 15.06.2005 р. щодо адвоката Б. В. В. скасувати.

2. Дисциплінарну справу повернути в регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури на новий розгляд.

3. Звернути увагу голови Запорізької обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Новосьолової Л. М. на допущені порушення закону при розгляді дисциплінарної справи адвоката Б. В. В. та зажадати усунення допущених недоліків.

4. Про прийняте рішення повідомити скаржника.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури


С. Ф. Сафулько


Надруковано:
"Адвокат",
N 2, 2006 р.


  Назад