Корисна інформація / Решение ВККА от 10.02.2006 года №IV/18-2.2 "О приостановлении Свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

від 10 лютого 2006 року N IV/18-2.2
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою адвоката Я. О. І. на рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10.08.2005 р. N 31 та N 38, встановила:

Оскаржуваними рішеннями до адвоката Я. О. І. застосовані наступні дисциплінарні стягнення:

- попередження;

- призупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 місяць;

- призупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 2 місяці.

Ці стягнення накладені на підставі окремих постанов судів, з яких вбачається, що адвокат не прибув до суду по справі С. С. В., порушив вимоги Правил адвокатської етики під час розгляду кримінальних справ К. та Л.

Скаржник просить рішення скасувати, на обґрунтування чого наводить доводи, які свідчать про відсутність вини адвоката і вказують на принципове відстоювання ним позиції захисту.

Перевіривши матеріали справи, доводи скаржника, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга підлягає до задоволення з таких підстав.

Передусім, обставини усіх справ свідчать про принципову позицію адвоката як захисника у кримінальному процесі. Вчинені ним дії не є такими, що вказують на порушення адвокатом Правил адвокатської етики, а навпаки - спрямовані на їх дотримання в частині належного виконання адвокатом взятого на себе доручення. В рішеннях палати не наведено жодного факту порушень Правил адвокатської етики, допущених адвокатом.

Крім того, рішення дисциплінарної палати викладені в формі протоколу засідання палати, в них відсутні посилання на норми Закону України "Про адвокатуру" та/або Правил адвокатської етики, у зв'язку з чим до адвоката застосовані дисциплінарні стягнення.

Частина 2 пункту 23 Положення про КДКА передбачає:

- На засіданні палати ведеться протокол, який підписують голова і секретар палати.

Отже, протокол є самостійним документом, який ведеться під час засідання палати.

Відповідно до чч. 2 - 3 п. 24 Положення про КДКА, передбачено:

рішення дисциплінарної палати про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома третинами голосів від загальної кількості членів палати;

рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів його прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами палати, які брали участь у засіданні.

Таким чином, окрім протоколу, має бути і рішення дисциплінарної палати щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Однак такого рішення не було, витяг з протоколу, наданий скаржнику, підписаний лише головою дисциплінарної палати та секретарем, а не всіма членами палати, і не може вважатися рішенням палати в розумінні вимог чч. 2 - 3 п. 24 Положення про КДКА.

Крім того, як видно з постанов голови Чернігівської обласної КДКА Харченка Б. І. N 41 від 27.05.2005 р., N 38 від 18.04.2005 р., N 31 від 05.03.2005 р., дисциплінарні справи стосовно адвоката Я. О. І. порушені не головою дисциплінарної палати Чернігівської КДКА, а головою КДКА, що є грубим порушенням п. 33 Положення про КДКА.

За таких обставин відсутність порушень в діях адвоката та наявність допущених процесуальних порушень є безумовними підставами для скасування оскаржуваного рішення та закриття провадження у справі.

На підставі наведеного, відповідно до п. 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вирішила:

1. Рішення дисциплінарної палати Чернігівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури від 10.08.2005 р. N 31 та N 38, 38 щодо адвоката Я. О. І. про застосування дисциплінарних стягнень у вигляді попередження, призупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 місяць та на 2 місяці, викладені у формі протоколу, скасувати.

2. Провадження у справі закрити.

3. Матеріали справи повернути в регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури.

4. Звернути увагу голови Чернігівської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Харченка Б. І. на неналежну перевірку дисциплінарних проваджень і неправильне прийняття рішень, що приймаються дисциплінарною палатою, та зажадати усунення цих порушень.

5. Про прийняте рішення повідомити скаржника.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури


С. Ф. Сафулько


Надруковано:
"Адвокат",
N 2, 2006 р.


  Назад