Корисна інформація / Решение ВККА от 17.03.2006 года №IV/19-2.7 "О рассмотрении обращения касательно невозможности получить свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РІШЕННЯ

від 17 березня 2006 року N IV/19-2.7
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши у відкритому засіданні звернення Ч. В. К. щодо неможливості отримати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, встановила:

25.03.2003 р. Ч. В. К. був допущений до складання в атестаційній палаті КДКА м. Севастополя кваліфікаційного іспиту для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. За результатами іспиту в отриманні свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю було відмовлено. Рішення про відмову було оскаржено, однак, як вбачається з переписки, яка велася головою Севастопольської міської КДКА, атестаційна справа була втрачена.

Оскільки оцінити результати іспиту, який складав Ч. В. К., неможливо з огляду на відсутність атестаційної справи, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не в змозі прийняти рішення про скасування чи залишення в силі рішення атестаційної палати Севастопольської міської КДКА. Водночас Вища кваліфікаційна комісія адвокатури відзначає, що ці обставини виникли не з вини заявника. З огляду на це комісія вважає найбільш прийнятним і компромісним рішенням у даному випадку - це дозволити Ч. В. К. повторно скласти іспит у Севастопольській міській КДКА для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без сплати внеску на організаційно-технічне забезпечення КДКА.

Враховуючи наведене, керуючись ст. 14 Закону України "Про адвокатуру", пп. 10, 20, 33, 38 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вирішила:

1. Запропонувати Ч. В. К. повторно скласти іспит для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у Севастопольській міській КДКА.

2. Звільнити Ч. В. К. від сплати одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА, дозволивши Севастопольській міській КДКА прийняти кваліфікаційні іспити у Ч. В. К. без сплати одноразового внеску на організаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА.

3. Матеріали направити у Севастопольську міську КДКА.

4. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити заявника, а матеріали справи направити до регіональної КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури


С. Ф. Сафулько


Надруковано:
"Адвокат",
N 3, 2006 р.


  Назад