Корисна інформація / Решение ВККА от 17.03.2006 года №IV/19-2.5-2.6 "Относительно решения аттестационной палаты Запорожской областной КДКА и жалобы на действия главы Черниговской областной КДКА"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РІШЕННЯ

від 17 березня 2006 року N IV/19-2.5-2.6Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши у відкритому засіданні звернення М. Ю. С. щодо рішення атестаційної палати Запорізької обласної КДКА та скаргу В. Г. В. на дії голови Чернігівської обласної КДКА, встановила:

М. Ю. С. був допущений до здачі кваліфікаційного іспиту в Запорізькій обласній КДКА для отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Як вбачається зі звернення, він оскаржив рішення атестаційної палати, хоча йому до цих пір не надана копія цього рішення та не повідомлено про результати розгляду поданих ним скарг. Вказує також на нерозгляд Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури його скарги.

Скарга В. Г. В. стосується факту нерозгляду Чернігівською обласною КДКА його скарги на дії адвоката П. В. В.

Перевіривши матеріали справи, доводи скаржника, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що в даному випадку слід вказати головам Запорізької та Чернігівської обласних КДКА на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства та прав громадян. Відповідно до п. 24 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури передбачено:

копія рішення палати в триденний строк надсилається (або видається) особі, щодо якої вирішувалося питання, а також органу або особі, за поданням (заявою, скаргою, постановою, ухвалою) яких розглядалася справа.

Отже, Запорізька обласна КДКА повинна була направити М. Ю. С. копію рішення, прийнятого щодо нього. Пунктом 26 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури передбачено:

скарга на рішення чи дії кваліфікаційно-дисциплінарної комісії (або однієї з палат) подається в комісію (або її палату), яка його ухвалила, і у семиденний строк разом зі справою надсилається нею на розгляд у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури або суд.

Однак до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури не надходили жодні матеріали із Запорізької обласної КДКА по справі М. Ю. С, що свідчить про порушення Запорізькою обласною КДКА вимог цього пункту.

Відповідно до п. 15 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури передбачено:

15. Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії:

розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії або її членів, заяви адвокатських об'єднань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів.

Порушення Чернігівською КДКА вимог цієї норми призвело до того, що скарга В. Г. В. не була розглянута, чим порушуються права останнього, в тому числі передбачені Конституцією України та Законом України "Про звернення громадян".

Порушення вказаними КДКА вимог Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, норм чинного законодавства, прав скаржників зумовлює безпідставну тяганину, безпідставну пересилку матеріалів з регіональних КДКА до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, збільшує кількість скарг, які вимушена розглядати Вища кваліфікаційна комісія адвокатури.

На підставі наведеного, відповідно до п. 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вирішила:

1. Звернення М. Ю. С. та скаргу В. Г. В. задовольнити наступним чином:

1.1. Доручити членам Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури Ромадановій Г. Г. під час перевірки нею діяльності Запорізької обласної КДКА та Сергєєвій С. А. під час перевірки нею діяльності Чернігівської КДКА особливу увагу звернути на дотримання цими комісіями вимог законодавства під час звернень та скарг громадян.

1.2. Зобов'язати голову Запорізької обласної КДКА Новосьолову Л. М. та голову атестаційної палати цієї КДКА Щербака А. В. до 01.04.2006 р. подати до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури письмові пояснення, викладені у скарзі М. Ю. С., та до цього ж строку направити матеріали його атестаційної справи до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

1.2. Зобов'язати голову Чернігівської обласної КДКА Харченка Б. І. та голову дисциплінарної палати цієї КДКА Авраменко Н. Л. до 01.04.2006 р. подати до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури письмові пояснення по фактах, викладених у скарзі В. Г. В., і до цього ж строку прийняти рішення по них.

2. Вказати головам Запорізької обласної КДКА Новосьоловій Л. М. та Чернігівської обласної КДКА Харченку Б. І. на обов'язковість неухильного дотримання вимог чинного законодавства під час розгляду звернень та скарг громадян.

3. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити М. Ю. С., В. Г. В.; голову Запорізької обласної КДКА, голову атестаційної палати цієї КДКА; голову Чернігівської обласної КДКА та голову дисциплінарної палати цієї КДКА.

Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури


С. Ф. Сафулько


Надруковано:
"Адвокат",
N 3, 2006 р.


  Назад