Корисна інформація / Решение ВККА от 17.03.2006 года №IV/19-2.3 "Об отказе в возбуждении дисциплинарного производства"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ АДВОКАТУРИ ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


РІШЕННЯ

від 17 березня 2006 року N IV/19-2.3
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглянувши у відкритому засіданні справу за скаргою В. М. В. на адвоката Л. І. І., встановила:

В. М. В. звернувся до Івано-Франківської обласної КДКА зі скаргою на адвоката Л. І. І., стверджуючи, що адвокат не захищав В. М. В., а шкодив йому.

Постановою голови дисциплінарної палати Івано-Франківської обласної КДКА у порушенні дисциплінарного провадження було відмовлено з огляду на відсутність підстав.

В. М. В. звернувся зі скаргою до міністра юстиції. Дану скаргу було направлено до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Перевіривши матеріали справи, доводи скаржника, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вважає, що скарга не підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 33 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури передбачено:

33. Право порушення дисциплінарного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності - заступникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від нього письмового пояснення.

Як вбачається з матеріалів справи, в порушенні дисциплінарного провадження було відмовлено обґрунтовано, оскільки адвокат Л. І. І. виконав свої обов'язки - підготував процесуальний документ.

Щодо вимоги В. М. В. про повернення частини гонорару, сплаченого адвокату Л. І. І., то згідно з ч. 3 ст. 12 Закону України "Про адвокатуру" передбачено:

Якщо договір розривається достроково, оплата праці адвоката провадиться за фактично виконану роботу. У разі неналежного виконання доручення на вимогу громадянина або юридичної особи, які уклали договір з адвокатом чи з адвокатським об'єднанням, внесена плата повертається їм повністю або частково, а при виникненні спору - за рішенням суду.

До компетенції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури вирішення таких спорів не відноситься, заявник може звернутися з відповідним позовом до адвоката, якщо вважає, що сплачений гонорар не є відпрацьованим.

На підставі наведеного, відповідно п. 20, 21, 22 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, Вища кваліфікаційна комісія адвокатури вирішила:

1. В задоволенні скарги В. М. В. щодо адвоката Л. І. І. відмовити.

2. Секретарю Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури про прийняте рішення повідомити скаржника.

3. Матеріали справи направити до Івано-Франківської обласної КДКА.Голова Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури


С. Ф. Сафулько


Надруковано:
"Адвокат",
N 3, 2006 р.


  Назад