Адвокатам України

ЗверненняШановні колеги!

Через стан справ в сучасній адвокатурі і гостру необхідність обговорити концептуальні засади розвитку адвокатури в Україні регіональні Збори адвокатів делегували нас на З'їзд адвокатів України, надавши конкретні повноваження з розглянутих Зборами питань, а саме: довести Вашу думку з обговорення законопроектів „Про адвокатуру України” №7051, автори – народні депутати України М. Маркуш, Ю. Кармазин, В. Демьохін) і "Про правову допомогу".

Розглянувши на першому етапі З`їзду 25 червня 2005 року концептуальні засади розвитку адвокатури і вислухавши думку делегатів від усіх регіонів України, було прийнято рішення вважати доцільним створення в законодавчому порядку професійної самоврядної асоціації адвокатів в обов’язковим членством, вважати недоцільним прийняття законопроектів „Про адвокатуру" №705 1 та „Про правову допомогу” . Ухваливши Резолюцію про концептуальні засади законодавчого розвитку адвокатури” З'їзд створив робочу групу для підготовки пропозицій щодо змін та доповнень до чинного Закону „Про адвокатуру” й вирішив розглянути їх на другому етапі З'їзду у жовтні-листопаді. Більшістю голосів було вирішено недоцільним створення на даному З`їзді представницького органу адвокатури.

На жаль, зміст проголосованої делегатами З`їзду Резолюції було змінено одноособово головуючим на З`їзді адвокатом В. Бедєм (це було достеменно, шляхом дослідження документів та аудіо запису З`їзду, встановлено спеціально утвореною Оргкомітетом З`їзду комісією) і ним розповсюджено , в тому числі надіслано до Верховної Ради України з перекрученою Інформацією щодо подій навколо Резолюції З'їзду. Нам, делегатам З'їзду не дали змоги заслухати висновки комісії, яка перевірила ідентичність тексту резолюцій першого етапу З`їзду , підготовлених В. Бедєм текстам, що були проголосовані делегатами, а членам цієї комісії не надали слова для оприлюднення висновків з приводу цього неприємного інциденті., який безумовно має бути засуджений адвокатами.

На другому етапі З`їзду розглядалися питання, які не були передбачені затвердженим порядком денним і голосувалися питання, щодо яких Ви, шановні колеги, не надавали нам, делегатам, повноважень. Безпрецедентним було „переголосовування” без пояснення причин і без будь-яких правових підстав та зміна рішень першого етапу З`їзду, нехтуючи Вашу, висловлену на регіональних Зборах, думку, зокрема щодо обов’язкового членства у Національній Асоціації адвокатів, обрання органів адвокатури і надання дисциплінарним органам адвокатури КДКА – повноважень з представництва усіх адвокатів тощо.

Через грубе и свавільне порушення Регламенту головуючим на З`їзді (другому його етапі) В. В. Бедєм, безпідставну і недемократичну зміну складу робочих органів З`їзду (секретаріату та лічильної комісії), намагання змінити волю і рішення З`їзду, віддзеркалені в Резолюції його першого етапу і спроби поставити на голосування питання, що не були предметом обговорення на регіональних Зборах адвокатів і не входили до порядку денного роботи З`їзду, нехтування правами частини делегатів, ненадання слова для виступу делегатам, які були не до вподоби головуючому, у сукупності з спеціально створюваними присутніми у залі сторонніми особами й декотрими делегатами шумовими поміхами, криками, вириванням і відключенням мікрофонів тощо, вимусили 63 делегатів заявити про свій протест свавіллю і припинити свою реєстрацію, як делегатів З`їзду.

На З`їзді адвокатів України (другий етап), який проходив 26 листопада 2005 року, прибули 326 делегатів від загальної кількості обраних 614 делегатів.

Кількість делегатів, які залишилися, складала менше половини від обраних Регіональними зборами, тобто ці делегати не були вповноважені приймати будь-які рішення від імені всіх адвокатів України, а також змінювати рішення першого етапу З`їзду.

Незважаючи на це головуючим В Бедєм ставиться на голосування питання про зміну рішень першого етапу З`їзду. Нехтуючи Вашою волею, а також чинним Законом „Про адвокатуру” і міжнародними стандартами були здійснені кроки надати ВККА і КДКА статус представницького органу адвокатури та скасовано обов’язкове членство в професійній організації адвокатів, яке було схвалено більшістю регіональних зборів і позитивно проголосоване на першому етапі З`їзду.

Чи це не є однозначним підтвердженням того факту, що В Бедь, у своєму листі до ВККА, КДКА від 17. 11. 2005 року безпідставно звинувачував інших делегатів у спробах „незаконного ревізіювання рішень 3їзду адвокатів Україна від 26 червня 2005 року”, насправді таке дійство вчинилося під його безпосереднім керівництвом.

Вважаємо, що Ви маєте право знати про недемократичність проведення другого етапу З'їзду адвокатів України, нехтування Вашою думкою і про неправомірність спроби подати ухвалені ним „рішення” від імені всіх адвокатів України.

63 делегата З`їзду адвокатів України

від Одеської, Харківської, Луганської,

Донецької областей,

Автономної Республіки Крим,

міста Севастополя