Опубликованное заявление о пересмотре вступивших в законную силу решений по гражданскому делу в связи с исключительными обстоятельствами подано Верховному Суду Украины и рассмотрено Судом в порядке, установленном ГПК Украины в редакции 1963 года, с внесенными в него изменениями .
С 1 сентября 2005 года вступил в силу ГПК Украины, принятый в 2004 году. Согласно положениям этого Кодекса производство, в связи с исключительными обстоятельствами, открывается по жалобе стороны и иных лиц, принимавших участие в деле, а также лиц, не принимавших участие в деле, если суд решил вопрос об их правах и обязанностях, поданной по правилам подачи кассационной жалобы в кассационном производстве.
Такая жалоба согласно ст. 355 ГПК Украины в редакции 2004 года может быть подана в течение оного месяца со дня открытия исключительных обстоятельств.
По форме и содержанию жалоба должна отвечать требованиям ст. 326 ГПК Украины, то есть требованиям, предъявляемым к кассационной жалобе (ч. З ст. 355 ГПК Украины).
Предложенное Вашему вниманию заявление о пересмотре вступивших в законную силу судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами не противоречит по своему содержанию требованиям ст. 326 ГПК Украины в редакции 2004 года. Различия состоят лишь в наименовании процессуального документа и нумерации статей ГПК, регулирующих производство в связи с исключительными обстоятельствами в гражданском процессе.
Обоснованность поданного заявления подтверждается вступившими в силу судебными решениями.ВЕРХОВНОМУ СУДУ УКРАЇНИ
Заявитель: М….
65481, Одеська область, м. Ю.., вул. ....,тел..)

Особи, які приймали участь у справі:
Відділ освіти і культури Ю… міської ради Одеської області
65481, Одеська область, м. Ю., вул. .... № ....,тел. ...)
Ю. середня школа №.. (65481, Одеська область,
м. Ю., вул. ... № ..., тел. ...)

в цивільній справі №...З А Я В А
про перегляд ухвали колегії суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 19 жовтня 2001р., ухвали судової колегії в цивільних справах Одеського обласного суду від 27 лютого 2001р., рішення Южненського міського суду Одеської області від 19 грудня 2000р., що набрали законної сили, у зв'язку з винятковими обставинамиРішенням Ю… міського суду Одеської області від 19 грудня 2000р. відмовлено в задоволенні заявленого мною, М., до відділу освіти і культури Ю… міської ради Одеської області та Ю… середньої школи №... позову про стягнення надбавки за вислугу років, щорічної винагороди за добросовісну працю і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.
Ухвалою судової колегії в цивільних справах Одеського обласного суду від 27 лютого 2001р. рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Рішення Ю… міського суду Одеської області від 19 грудня 2000 р і ухвала судової колегії в цивільних справах Одеського обласного суду від 27 лютого 2001 р. оскаржені мною до Верховного Суду України в порядку касаційного провадження. Ухвалою колегії суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 19 жовтня 2001р. в задоволенні касаційної скарги відмовлено.
Відмовляючи в задоволенні скарги, колегія суддів в ухвалі зазначила, що моя касаційна скарга '"не підлягає задоволенню, оскільки судові рішення ухвалені з додержанням вимог матеріального і процесуального права".
В січні 2003р. я ознайомилась з ухвалою Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 12 грудня 2002 р., якою касаційну скаргу Ю… міського відділу освіти і культури залишено без задоволення, а рішення Ю… міського суду від 20 грудня 1999 р. - без змін.
Згідно з рішенням суду першої інстанції від 20 грудня 1999р на користь вчителя Ю… середньої школи М. стягнуто з Ю…о міського відділу освіти надбавку за вислугу років з 01.01.1997р. до 01.06.1999 р. , компенсацію за затримку виплати надбавки, щорічну винагороду за добросовісну працю і допомогу на оздоровлення при наданні щорічної відпустки за 1998 рік.
Відхиляючи касаційну скаргу Ю… міського відділу освіти і культури, Судова палата в цивільних справах Верховного Суду України виходила з того, що оскільки ст.57 Закону України "Про освіту" передбачає державні гарантії педагогічним, науково-педагогічним та іншим категоріям працівників закладів освіти, включаючи виплату надбавок за вислугу років, щорічної винагороди за добросовісну працю та допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки, касаційна скарга не підлягає задоволенню. Верховний Суд України в наведеній ухвалі також зазначив, що всупереч закону надбавки за вислугу років та щорічні доплати позивачеві не виплачувались. За таких обставин суд першої інстанції обгрунтовано задовольнив вимоги позивача.
Викладені обставини підтверджуються матеріалами цивільної справи №.... копією рішення Ю… міського суду від 20 грудня 1999 р. за позовом М. до Ю.. міського відділу освіти і культури та Ю… середньої школи №... про стягнення надбавки за вислугу років і щорічних доплат, копією ухвали судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 12 грудня 2002 року.
Абзац восьмий ст. 57 Закону України "Про освіту", який передбачає виплату надбавок за вислугу років, введено в дію Постановою Верховної Ради України "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР " Про освіту" від 23 березня 1996р. з 1 січня 1997року.
Абзаци дев'ятий та десятий ст.57 зазначеного Закону, які гарантують виплату щорічної винагороди за добросовісну працю та допомоги на оздоровлення при надані щорічної відпустки, введено в дію цією ж Постановою Верховної Ради України з 1 січня 1998 року.
Всупереч викладеним положенням закону надбавки за вислугу років з 1 січня 1997р. до 1 вересня 1999р., щорічна винагорода за добросовісну працю за 1988 р., допомога на оздоровлення у зв'язку з наданням щорічної відпустки в 1998 році мені не виплачені, хоч в Ю.. середній школі №... я працюю вчителем більше 23 років та мій загальний педагогічний стаж на час заявлення позову становив 31 рік.
Заборгованість відділу освіти і культури Ю… міської ради Одеської області переді мною складає: по набавках за вислугу років - 2057 грн. 68 коп, щорічній винагороді за добросовісну працю -137 грн., допомозі на оздоровлення у зв'язку з наданням відпустки - 137 грн., компенсації за затримку виплати заробітної плати, розрахованої на підставі ст. ст. 2, 34 Закону України "Про оплату праці", - 40 грн. 44 копійки.
Зазначені факти підтверджуються доказами, що містяться у цивільній справі №... , яка зберігається в архіві Ю.. міського суду Одеської області.
Наведені доводи свідчать, що судами загальної юрисдикції неоднаково застосовуються одні й ті ж положення закону, зокрема положення ст. 57 Закону України "Про освіту" щодо виплати надбавок за вислугу років та щорічних доплат.
Відповідно до ч. З ст. 347-2, ч. ч. 4, 5 ст. 347-6 ЦПК України виявлене після касаційного розгляду справи неоднозначне застосування судами загальної юрисдикції одного й того ж положення закону визнається винятковими обставинами і є підставою для перегляду справи Верховним Судом України.
На підставі викладеного, керуючись ч.З ст.347-2, ст.347-3, ч.І ст.347-4, ч.ч. 4, 5 ст.347-6 ГПК України, -


ПРОШУ:1. Допустити дану заяву до провадження у зв'язку з винятковими обставинами.
2. Переглянути рішення Ю... міського суду Одеської області від 19 грудня 2000р., ухвалу судової колегії в цивільних справах Одеського обласного суду від 27 лютого 2001р., ухвалу колегії суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 19 жовтня 2001р. в цивільній справі №... за моїм, М. , до відділу освіти і культури Ю... міської ради Одеської області та Ю... середньої школи №... позовом про стягнення надбавок за вислугу років та щорічних доплат у зв'язку з винятковими обставинами.
3. Скасувати ухвалу колегії суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 19 жовтня 2001 року в цивільній справі №... за моїм, М., до відділу освіти і культури Ю... міської ради Одеської області та Ю... середньої школи №... позовом про стягнення надбавок за вислугу років та щорічних доплат і передати справу для розгляду в Судову палату в цивільних справах Верховного Суду України.
4. Витребувати з Ю...міського суду Одеської області цивільні справи №... за моїм, М., до відділу освіти і культури Ю... міської ради Одеської області та Ю...середньої школи №... позовом про стягнення надбавок за вислугу років та щорічних доплат і №... за позовом М. до Ю... міського відділу освіти Одеської області та Ю.... середньої школи №... про стягнення надбавок за вислугу років та щорічних доплат.
Додаток :
копія ухвали Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 12.12.2002р.копія рішення Ю міського суду Одеської області від 20.12.1999 р.
копія рішення Ю міського суду Одеської області від 19. 12. 2000р.
копія ухвали судової колегії Судової палати в цивільних справах від 27.02. 2001р.
копія ухвали колегії суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України від 19.10.2001р.
копії заяви - 2 примірники.Дата підпис


* * * * * *