08 грудня 2006 г. № 76


Голові Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
пану Сафулько С.Ф.
Шановний Сергію Федоровичу !Отримав Ваше повідомлення щодо висновків IV з'їзду адвокатів України, який відбувся у м. Рівне 11.11.2006 р., відносно не прибуття делегатів від Одеської області на цей з’їзд, та прийняття, у зв'язку з цим, необхідних заходів для недопущення подібних випадків у подальшому.

Я розумію, що адвокати, при великому бажанні, можуть прийняти будь-які рішення, однак, при цьому адвокати повинні поважати законодавство України та діяти у відповідності до нього.

Як відомо, З'їзд адвокатів України, передбачений у ст. 131 Конституції України, проводиться виключно для обрання 3-х членів Вищої Ради юстиції і участь адвокатів України у зазначеному з'їзді є обов'язковою, тому що це положення визначено Конституцією України.

Стосовно інших випадків проведення з'їздів адвокатів України слід відзначити, що такі заходи законодавством України не передбачені, як не передбачені повноваження та рішення цих з'їздів, тому участь адвокатів у такого роду зібраннях слід вважати цілком добровільною, на чому Ви неодноразово наполягали, висловлюючи свою думку щодо добровільної участі адвокатів у майбутній Асоціації (палаті) адвокатів України.

Положеннями про кваліфікаційну комісію адвокатури та про Вищу кваліфікаційну комісію, адвокатури також не передбачено повноважень у цих органів стосовно проведення з'їзду адвокатів і виконання прийнятих на ньому рішень.

З нагоди цього, прийняті адвокатами рішення на з'їзді у м. Рівне, не можуть мати ніяких правових наслідків і, в окремих випадках, можуть прийматися тільки адвокатами, яки ці рішення підтримували та зобов'язалися їх виконувати.

Стосовно прийняття "необхідних заходів", то мабуть, слід почекати прийняття нової редакції Закону Україно "Про адвокатуру", у якому може бути закріплене положення щодо проведення з'їздів адвокатів України.

До прийняття такого Закону, слід вважати, що прийняті 11.11.2006 р. на з'їзді адвокатів у м. Рівне рішення, не є законними і тому не підлягають виконанню, зокрема, і рішення №6 про створення "спеціальної комісії адвокатів України".

Що стосується проведення конференції адвокатів у м. Одеса 06.10.2006 р. з питання участі адвокатів Одеського регіону у з'їзді в м. Рівне 11.11.2006 р., повідомляю, що вона відбулася так, як це було вирішено Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури Одеської області.

Про час і місце проведення конференції адвокатів телефонограмами були повідомлені адвокатські об'єднання та адвокати, які діють на індивідуальній основі і ніяких запрошень адвокатам на ці збори не надсилалося за відсутністю такої необхідності.

Право прийняття рішення про проведення зборів адвокатів чи конференції адвокатів з питань, які мали розглядатися на конференції, законодавчими чи нормативними актами не передбачено. З урахуванням складності проведення зборів було вирішено проводити конференцію і таке рішення не може бути визнане невірним.

Крім того, у газеті "Одесские известия" була надрукована об'ява про проведення зборів адвокатів Одеського регіону з зазначенням часу та місця.

На конференції адвокати висловили своє відношення до з'їзду, який мав бути проведений у м. Рівне і прийняли (одностайно) рішення не приймати участі у цьому з'їзді, про що ми Вас заздалегідь повідомили у своєму листі з наведенням підстав прийняття такого рішення.

Додаток:
Протокол конференції
Об'ява у газеті


Голова
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури Одеської області
И.Л. Бронз