К проекту нового уголовно-процессуального кодекса

Ранее в журнале `Адвокат` были опубликованы наши предложения по поводу внесения изменений и дополнений в проект УПК Украины, принятый в первом чтении Верховной Радой Украины 22.05.2003 г.
С удовлетворением следует отметить, что большинство наших предложений были приняты, о чем свидетельствует новая редакция УПК, которая вносится на рассмотрение Верховной Рады Украины.
Так, в частности, были приняты наши предложения по предоставлению свиданий защитнику с подозреваемым и обвиняемым до их первого допроса, что полномочия защитника, вне зависимости от формы деятельности, подтверждаются ордером единого образца, что в случае отстранения защитника от участия в деле он может в укороченные сроки обжаловать постановление судьи и др..
В месте с тем, отдельные наши предложения, несмотря на их очевидную обоснованность, учтены не были, что вынуждает нас повторно обратиться в комиссию по подготовке проекта УПК Украины с необходимы изменениями и дополнениями.


ЗАУВАЖЕННЯ, ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО ПРОЄКТУ КПК


1. До ст. 55 “Обов”язки та права захисника”
а) п.3. пропозиція щодо ознайомлення захисника з матеріалами після його допуску до участі у справи викладено взагалі і не досить зрозуміло, що створює суперечки між слідчим і захисником стосовно обсягу документів, які мають бути надані захиснику.

Слід чітко вказати, які саме документи слідчий зобов”язаний надати захиснику після його допуску до участі у справі.

Такими матеріалами слід вважати:
- постанову про порушення справи
- всі протоколи слідчих дій з участю підозрюваного (обвинуваченого)
- матеріали про обрання запобіжного заходу
- матеріали стосовно особи, яка притягається до відповідальності (стан здоров”я, сімейне становище, характеристики,тощо) .

б) п. 5. про можливість застосування технічних засобів
.
Йдеться про можливість копіювати матеріали справи та використовувати диктофон після допуску захисника до участі у справі, після закінчення досудового слідства та в суді.

У проекті зроблено посилання на те,що особа, у провадженні якої знаходиться справа, вправі заборонити захиснику використання технічних засобів, коли це може завдати шкоду іншим учасникам провадження

Зроблене уточнення зводить нанівець можливість застосування технічних засобів на стадії досудового слідства або в суді, тому що таке уточнення може надати слідчому чи судді на свій розсуд надавати чи не надавати захиснику використовувати таку можливість.

Наведене дає підстави для уточнення п. 5 з посиланням на те, які саме технічні засоби може використовувати захисник у попередньому слідстві та суді.

Пропозиція:
Після допуску адвоката до участі у справі і після закінчення досудового слідства, дозволити захисникові копіювати матеріали справи та використовувати можливість диктофонного запису слідчих дій та судового засідання.
Що стосується збереження прав інших учасників провадження, то слідчому і судді, в окремих випадках, слід надати можливість заборонити використання диктофонів, коли таке використання дійсно може завдати шкоду правам інших учасників кримінального провадження.


в) ч.3 щодо обов”язку захисника з”являтися до участі по справі, то цю частину слід змінити та викласти у наступній редакції:

- Особа, яка здійснює дізнання, слідчій, прокурор, суддя повинні заздалегідь встановлювати з захисником дати проведення слідчих дій та судових засідань

У разі неможливості з”явитися у призначений строк захисник зобов”язаний заздалегідь повідомити про це особу, в провадженні якої знаходиться справа.

г) ч.5 треба виключити з проекту, тому що:

Коли захисник здійснює наведені дії, то стосовно його слід порушувати кримінальну справу.
Дотримуватися встановленого порядку при попередньому розслідуванні та судовому розгляді справи, можливо записати у ч. 4 ст. 55 проекту.

д) ч.6. п.2 змінити та викласти у наступній редакції:

- у разі незгоди з обвинуваченим щодо вибраної їм правової позиції та способу захисту.

У ст.58. “Порядок запрошення чи призначення захисника”.

У проекті відсутні данні про те, яким чином, з якого адвокатського об”еднання слідчий чи суддя можуть призначити захисника.

Пропонується передбачити можливість призначення захисника через адвокатські об”єднання, яке розташоване у місці знаходження органу попереднього слідства або суду.

Така пропозиція обумовлена тим, що інколи попереднє слідство здійснюється в одному населеному пункті, а судовий розгляд справи - у іншому.

Деякі судді вимагають, щоб адвокати, які приймали участь у попередньому слідстві, здійснювали захист і у суді, не беручи до уваги, що захисник повинен витрачати особисті кошти на проїзд, проживання та інші витрати, які йому можуть бути повернуті з державного бюджету через значний термін, з чим неможливо погодитись.

Слід також мати на увазі, що у районі знаходження слідчого органа чи суду діють адвокати, які не є членами адвокатських об”єднань і фактично можуть не виконувати доручення за призначенням.

Тому ч.3 проекту слід доповнити абзацом наступного змісту:

“Захисник призначається через адвокатське об”єднання, розташоване в місці знаходження слідчого органу чи суду. Адвокати, які згідно зі ст. 4 Закону України “Про адвокатуру” працюють індивідуально, мають адвокатські бюро, або мешкають у місці знаходження слідчого органу або суду зобов”язані виконувати постанови слідчого або суду про їх призначення до участі в справі”.

Ст. 59. “Відвід захисника”

ч.3 - потребує суттєвої зміни.
Це стосується випадків, коли відвід захисника здійснюється судом, суддею.

В проекті зазначено, що оскарження постанови суду, судді про відвід захисника можливе тільки одночасно з оскарженням вироку по справі, з чим неможливо погодитися.

У зв”язку з наведеним пропонується наступна редакция:

У випадку, коли суд виносить постанову про відвід захисника, розгляд справи слід призупинити та надати захиснику 3 доби для оскарження такої постанови і тільки після розгляду постанови у апеляційній інстанції і залишення постанови без змін суд приймає заходи для заміни захисника.

Ст. 60. “Відмова від захисника і його заміна”

ч.4 останні слова “в порядку, встановленому законом”, замінити словами:

“в порядку, встановленому ст. 58 цього Кодексу”.

Ст. 107. “Зауваження на протокол судового засідання ...”

а) ч.1 змінити і викласти у наступній редакції:

- Після закінчення строків, зазначених у ч.3 ст. 106 цього Кодексу, учасники судового розгляду мають право протягом п”яти діб ознайомитися з протоколом судового засідання та технічним записом судового процесу та подати на нього письмові зауваження, де мають змогу вказати на його неправильність або неповноту.
З поважних обставин чи великим обсягом протоколу головуючий може надати додатковий строк для ознайомлення з протоколом судового засідання.

ч.2 – виключити.
Зазначений у проекті КПК порядок ознайомлення з протоколом судового засідання є дуже складним і не доцільним, тому що суттево ускладнює для учасників судового розгляду можливість ознайомлення з протоколом судового засідання і принесення зауважень.

Ст. 130. “Підписка про невиїзд”

У проекті слід більш конкретно вказати, що автор розуміє під “місцем проживання”.

Здається, що у даному випадку необхідно керуватися ст.. 29 ЦК України, у який зазначено, що місцем проживання вважається будівля, будинок, приміщення у населеного пункту.

Тому слід зазначити у ст. 130 проекту, що підписка про невиїзд полягає у відбиранні письмового зобов”язанння про невиїзд з населеного пункту, у якому постійно або тимчасово мешкає особа.

Ст. 134 “Застава”

а) У ч.2 виключити друге речення.

б) ч.3 Викласти у такій редакції:

- “Запобіжний захід у вигляді застави обирається судом”.

Ст. 139. “ Строки тримання під вартою”

п. 11 доповнити абзацом наступного змісту:

“У разі, коли справа не розглянута в строки, зазначені у ч.1 п.11 цієї статті, підсудний підлягає негайному звільненню з під варти”.


Ст. 187. “Порядок закриття провадження...”

Статтю пропонується доповнити абзацом наступного змісту:

У разі, коли справа надійшла до суду з обвинуваченням, на яке амністія не поширювалась , а вироком суду це обвинувачення змінено на статтю, яка надає можливості для застосуванні амністії, суд (суддя) з особистої ініціативи застосовує амністію та звільняє засудженого від покарання.

Ст. 249. “Допит підозрюваного”
Ст. 250. “Допит обвинуваченого”

а) Відмова підозрюваного, обвинуваченого можлива тільки у присутні захисника. Відмова від захисника у його відсутність забороняється.

б) Незрозумілі розбіжності між підозрюваним та обвинуваченим з приводу того, що у підозрюваного з”ясовують, чи бажає він дати показання, а обвинуваченому пропонують дати показання
Підхід, у даному разі, повинен бути однаковим – повинно ставити питання, чи бажають ці особи давати показання.

Ст. 251.” Протокол допиту підозрюваного, обвинуваченого”

У ч.4 третє речення треба змінити та зазначити, що:
- підозрюваний, обвинувачений, його захисник мають право доповнити протокол і зробити запис про внесення до нього відповідних поправок.

Слова: “право вимагати – виключити”.

Ст. 399. “Дослідження висновку судового експерта...”

Висновок експерта суддя може оголосити тільки за клопотанням учасників процесу.

Ст. 400. “Проведення додаткової або повторної експертизи”
Суд не може зі своєї ініціативи призначити експертизу.
Тому у проекті треба зазначити:
- суд за клопотанням учасників процесу може призначити додаткову чи повторну експертизу.

Ст. 402.”Оголошення протоколу слідчих дій”
Протоколи слідчих дій та інші документи, долучені до справи, не можуть бути оголошені за ініціативою суду, а тільки за клопотанням учасників процесу.

Ст. 404.”Перевірка показань на місці”
Ст. 405. “Судові доручення”
Ні у якому разі суд не повинен за своєї ініціативи проводити перевірку показань, а тим більше давати судові доручення виконати певні слідчі чи процесуальні дії.
Коли це положення залишиться то воно буде свідчити, що суд, як і раніше, буде доводити провину підсудного, чим по суті буде виконувати функції обвинувачення.

Вважаю, що запропоновані зміни та доповнення мають бути використані при обговоренні проекту КПК


Й.Л. Бронз
Заступник голови Президії,
Заслужений юрист України