Питання, що вирішуються
судово-почеркознавчою експертизоюЗгідно з чинним законодавством та «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом МЮ України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу МЮ України від 30.12.2004 № 144/5 зі змінами, внесеними відповідно з наказом МЮ України від 10.06.2005 № 59/5), підставою для проведення експертизи є передбачений законом процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом).

Поряд з експертизами можуть виконуватись експертні дослідження, що потребують спеціальних знань та використання методів криміналістики і судової експертизи за дорученням правоохоронних органів (у тому числі для вирішення питання про порушення адміністративної чи кримінальної справи), посадових осіб Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України, Державної виконавчої служби, на замовлення адвокатів, захисників та осіб, які самостійно захищають свої інтереси, та їх представників, нотаріусів, банківських установ, страхових компаній, а також інших юридичних і фізичних осіб. Результати експертних досліджень викладаються у письмових висновках спеціалістів.

Підставою для проведення дослідження є письмова заява (лист) замовника (юридичної або фізичної особи) з обов'язковим зазначенням його реквізитів, з переліком питань, які підлягають розв'язанню, а також об'єктів, що надаються.

Головним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні питання (установлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Важливим моментом є вірно сформульовані питання, які ставляться на вирішення експертизи. Згідно з НАУКОВО-МЕТОДИЧНИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз вони є такими:

Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) певною особою (вказати повністю прізвище, ім’я та по батькові)?
Чи виконані декілька рукописних текстів (рукописних записів) однією особою?
Чи виконано рукописний текст навмисно зміненим почерком?
Чи виконано рукописний текст у незвичних умовах під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?
Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст, у незвичному стані?
Чи володіє особа, яка виконала рукопис, навичками написання спеціальними шрифтами?

Аналогічні питання можуть вирішуватись і щодо виконавців підписів.

Крім перелічених можуть бути поставлені також такі питання:

Особою якої статі виконано рукописний текст?
До якої групи за віком належить виконавець рукописного тексту?

Звичайно, не всі питання ставляться одночасно, бо не завжди є нагальна необхідність у їх вирішенні, до того ж, якщо на вирішення експертизи ставиться тільки ідентифікаційне питання, а експерт у процесі дослідження встановив якісь обставини, які мають значення по справі, він обов’язково відзначить це у своєму висновку.

Якщо дослідженню підлягає підпис (підписи), питання формулюються таким чином:

Чи виконано підпис від імені А. у …(вказується назва документу та його реквізити) самим А. або іншою особою?
Чи виконано підпис в незвичних умовах під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

У тих випадках, коли оригінали досліджуваних документів не можуть бути наданими експертові, експертиза може проводитись за копіями документа (якщо ці копії належної якості), приєднаними до справи у встановленому законом порядку. Про проведення експертизи за такими матеріалами має бути вказано у постанові (ухвалі) про її призначення, відмітивши, що оригіналів документів суд не має. У таких випадках можуть вирішуватися питання:

Чи виконано А. рукописний текст (рукописні записи) у… (вказується назва документу та його реквізити), електрофотографічну копію якого надано на дослідження?
Чи виконано підпис від імені А., зображення якого міститься в електрофотографічній копії (вказується назва документу та його реквізити), самим А. чи іншою особою?

Якщо при призначенні експертизи (дослідження) формулювання питань викликає труднощі, кваліфіковану консультацію завжди можна отримати у експертів-почеркознавців Одеського НДІСЕ.

Логвіна Г.В., ст.н.с. ОНДІСЕ