реквізити для сплати державного мита, витрат на ІТЗ судового процесу, довідки з механізму їх повернення, перевірка реквізитів


ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ ЦИВІЛЬНИХ ТА ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ:
Порядок сплати та розміри ІТЗ розгляду цивільних справ встановлені Постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 року №1258 "Про затвердження Порядку оплати витрат з інформаційно-технічного забезпечення судових процесів, пов'язаних з розглядом цивільних та господарських справ, та їх розмірів" .

Оплата витрат на ІТЗ розгляду цивільних справ:

Одержувач: Державне пiдприємство "Судовий iнформацiйний центр"
ЄДРПОУ: 300 453 70
Банк одержувача: у ВАТ "Банк Унiверсальний", м. Львiв
МФО: 325 707
Рахунок: 2600 101 418 0002
Призначення: За ІТЗ до „найменування суду, до якого звертається особа”.
Перевірити ПРАВИЛЬНІСТЬ реквізитів для сплати можна тут.Оплата витрат на ІТЗ розгляду господарських справ:

Одержувач: Державне пiдприємство "Судовий iнформацiйний центр"
ЄДРПОУ: 300 453 70
Банк одержувача: у ВАТ "Банк Унiверсальний", м. Львiв
МФО: 325 707
Рахунок: 2600 201 418 0001
Код платежу: 22090200
Призначення: Оплата за iнформацiйно-технiчне забезпечення судового процесу згiдно Ст. 44 ГПК України за позовом до (назва органiзацiї вiдповiдача).

Згiдно наказу Мiнiстерства економiки України № 77 вiд 11.04.2001 оплата по справах по банкрутству складає:
для iнiцiюючого кредитора
98,33 грн., ПДВ 19,67 грн.,
загальна сума оплати 118 (сто вiсiмнадцять) гривень 00 коп.,
для всiх iнших кредиторiв
33,33 грн., ПДВ 6,67 грн.,
загальна сума оплати 40 (сорок) гривень 00 коп.

Позивачам, у встановленому порядку звiльненим вiд сплати державного мита, сплачувати iнформацiйно-технiчнi послуги не потрiбно. Акт виконаних робiт та податкова накладна надсилається платнику поштою.

У разi повернення позовної заяви без розгляду або вiдмовi у прийняттi позовної заяви сплачена сума пiдлягає поверненню. Для повернення сплаченої суми необхiдно за адресою:
03680, Україна, м.Київ, вул. Трутенко 2, ДП "Судовий iнформацiйний центр"
надiслати наступнi документи:
Лист на iм'я головного бухгалтера з проханням повернути сплачену суму та вказанням банкiвських реквiзитiв для повернення коштiв.
Копiю платiжного доручення, за яким було сплачено вказану суму.
Копiю Свiдоцтва платника ПДВ.
Копiю Ухвали про повернення позовної заяви.
Перевірити ПРАВИЛЬНІСТЬ реквізитів для сплати можна тут.ДЕРЖАВНЕ МИТО:

Порядок сплати державного мита при зверненнях до суду, його розміри, випадки звільнення
від сплати встановлено Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 року №7-93.Платiжнi реквiзити для перерахування держмита за розгляд справ Господарським судом Одеської області та Одеським апеляційним господарським судом:

Одержувач: УДК у Одеській області
ЄДРПОУ: 23213460
Банк одержувача: УДК у Одеськiй областi
МФО: 828011
Рахунок: 31117095600008
Код платежу: 22090200
Символ звiтностi банку: Держмито за подачу позову у Господарський суд Одеської області до (назва відповідача)
Перевірити ПРАВИЛЬНІСТЬ реквізитів для сплати можна тут.Платiжнi реквiзити для перерахування держмита за розгляд цивільних справ Приморським районним судом міста Одеси:

Одержувач: УДК у Одеській області
ЄДРПОУ: 23213460
Банк одержувача: УДК у Одеськiй областi
МФО: 828011
Рахунок: 31117095600008
Код платежу: 22090200
Символ звiтностi банку: 095
Перевірити ПРАВИЛЬНІСТЬ реквізитів для сплати можна тут.
Банківські реквізити для сплати державного мита за розгляд справ Верховним Судом України:

За розгляд ЦИВІЛЬНИХ справ за касаційними скаргами:
Одержувач: Печерський РВДК
Банк одержувача: УДК м. Київ
Рахунок: 31414537600007
код ЗКПО: 26077922
МФО: 820019
Код платежу: 22090100


За РОЗГЛЯД ГОСПОДАРСЬКИХ СПРАВ за касаційними скаргами на постанови Вищого господарського суду України у Верховному Суді:

- у національній валюті
Одержувач: ВДК у Печерському р-ні м. Києва;
Банк одержувача: УДК у м. Києві;
Рахунок: 31116095600007;
Код ЗКПО: 26077922;
МФО: 820019;
Код платежу: 22090200

- в іноземній валюті
beneficiary: Gosudarstvennoe kaznacheistvo Ukraine Acc. N 2513101284489,
bank of beneficiari: Ukreximbank Kiev, Ukraine
S.W.I.F.T.: EXBSUAUX,
correspondent bank: Corr. acc. N 04-094-227 Bankers Trust Company, New York, U.S.A.
S.W.I.F.T.: BKTR US 33.


За РОЗГЛЯД АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ за касаційними скаргами у Верховному Суді України:

до державного бюджету:
Одержувач: ВДК у Печерському районі;
Банк одержувача: УДК у м. Києві;
Рахунок: 31116095600007;
Ідентифікаційний код: 26077922;
МФО: 820019;
Код економічної класифікації доходів: 22090200 “Державне мито, не віднесене до інших категорій”,
символ звітності банку (*095)

до місцевого бюджету:
Одержувач: ВДК у Печерському районі;
Банк одержувача: УДК у м. Києві;
Рахунок: 31414537600007;
Ідентифікаційний код: 26077922;
МФО: 820019;
Код економічної класифікації доходів: 22090100 “Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі оформлення документів на спадщину і дарування”,
Символ звітності банку (*537)

Перевірити ПРАВИЛЬНІСТЬ реквізитів сплати держмита можна тут.Банківські реквізити для сплати державного мита за розгляд справ Вищим Адміністративним Судом України:

Призначення: за розгляд адміністративних справ (які раніше належали до цивільної юрисдикції)за касаційними скаргами
Расчетный счет: 31411537700007.
Получатель: ВДК в Печерському районі
Банк получателя: УДК у м. Києві
МФО: 820019
Код ЄДРПОУ: 26077922
Код бюджетной классификации: 22090100

Призначення: за розгляд адміністративних справ (які раніше належали до господарської юрисдикції) за касаційними скаргами на постанови чи ухвали господарських судів України
Расчетный счет: 31113095700007
Получатель: ВДК в Печерському районі
Банк получателя: УДК у м. Києві
МФО: 820019
Код ЄДРПОУ: 26077922
Код бюджетной классификации: 22090200
Перевірити ПРАВИЛЬНІСТЬ реквізитів сплати держмита можна тут.Банківські реквізити для сплати державного мита за розгляд справ Вищим господарським Судом України:

Одержувач: ВДК у Печерському районі м.Києва,
ЄДРПОУ:26077922
Банк одержувача: УДК у м.Києві,
МФО:820019
Рахунок: 31116095600007
Код платежу за бюджетною класифiкацiєю: 22090200
Символ звiтностi банку: 095
Перевірити ПРАВИЛЬНІСТЬ реквізитів сплати держмита можна тут.