09 лютого 2005 р. № ЗОПрем'єр-міністру України

пані Тимошенко Ю. В.

Вельмишановна Юлія Володимирівна ІАдвокатський загал Одеського регіону з великою зацікавленістю та за­доволенням сприйняв Ваш виступ у Верховній Раді щодо програми дій нового Уряду України.

Особливо ми вдячні Вам за те, що Ви єдина з попередніх керівників Уряду у своїй програмі надали такого великого значення забезпеченню населення кваліфікованою юридичною допомогою, для чого, як відомо, відповідно до ст.59 Конституції, в Україні діє адвокатура.

Для вирішення цього питання надзвичайно важливим є ставлення держа­ви до проблемних питань в діяльності самої адвокатури.

Назвемо хоча б деякі з них, які вкрай негативно відбиваються на стані справ у адвокатурі.

По-перше, оподаткування адвокатури.

Указ Президента України від ЗО вересня 1999 року, яким доручалось Мінфіну, Мін'юсту та Державній податковій адміністрації розробити інструкцію з оподат­кування адвокатської діяльності, до цього часу залишається невиконаним.

Загальна сума податків та внесків у пенсійний фонд становить майже 50% від гонорару, який адвокат отримує від громадян та підприємств за надання правової допомоги (32% - внески у пенсійний фонд, 3,4% - внески у фонд соціального страхування, 13 % - податок на прибуток фізичних осіб, 0,5 % -по безробіттю, 0,86% - по нещасним випадкам).

Слід відзначити, що ніяких соціальних пільг по оподаткуванню адвокати, порівняно з іншими фізичними особами, не мають.

Такі безпідставно значні відрахування з гонорару адвокатів безумовно сприяють підвищенню розміру оплати за надання правової допомоги, яку значна частина громадян України не в змозі сплатити, у зв'язку з чим залишається без захисту.

По-друге, кабальні умови оренди за користування приміщеннями адвокатсь­кими об'єднаннями та адвокатами на рівні оплати, яка стягується з підприємців, також тягне за собою збільшення платні за роботу адвоката або примушує ад­вокатів залишати ці приміщення, що взагалі призводить до руйнування адвокатсь­ких колективів, які працювали у цих приміщеннях десятиріччями.

Нарешті, за виконання вимог ст. 47 КПК України (по призначенню слідства або суду) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.1999 р. № 821 адвокатам сплачується державою принизлива платня у розмірі 15 грн за повний день роботи на досудовому слідстві або в суді.

Крім того, ця незначна сума оплати праці адвоката оподатковується у розмірі майже 50% і адвокат отримує 8,43 грн. за день праці, які, до речі, одер­жує несвоєчасно, з затримкою на 2 - 3 роки.

На цей час адвокатам нашого об'єднання держава заборгувала 55 тис. грн. за виконання доручень за призначенням.

На наш погляд адвокати нашого регіону, де налічується понад 1000 осіб, погодились би у разі звільнення від податків і зниження розміру оплати у пен­сійний фонд, надавати безоплатну юридичну допомогу певним категоріям гро­мадян, які не в змозі за матеріальним станом сплачувати роботу адвокатів, а також тим, які мають особисті заслуги перед державою - героям війни, праці, кавалерам 3-х орденів Слави, інвалідам 1-2 груп, матерям одиначкам, багато­дітним матерям, всім громадянам по аліментним та трудовим справам.

Було б доцільно встановити загальну суму відрахувань з гонорару адво­катів на рівні 10%, що буде сприяти зменшенню сплати за надання правової допомоги від громадян та забезпеченню захистом всіх верст населення

Сподіваємось що таку пропозицію підтримують всі адвокати країни.

Просимо Вас, шановна Юлія Володимирівна, доручити відповідним міністерствам та відомствам разом із Спілкою адвокатів України та Вищою ква­ліфікаційною комісією адвокатури внести на Ваш розгляд пропозиції щодо вик­ладених питань.

У разі їх вирішення це було б першим кроком на шляху вирішення про­блеми доступу громадян до правосуддя.

З повагою

Голова президії адвокатського об'єднання

"Одеська обласна колегія адвокат/в",

Заслужений юрист України

Б. М. Коваленко

Заступник голови президії,

Заслужений юрист України,

Член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,

Віце-президент Спілки адвокатів України

Й. Л. Бронз