З лекції експерту
Шаблі Олександра Миколайовича

Експертиза матеріалів та засобів відео-звукозапису

Основними завданнями технічної експертизи матеріалів та засобів відеозапису є:
1. Ідентифікація засобів відео та звукозапису (відеомагнітофону, магнітофону, диктофону тощо), що використовувались для отримання відео та фонограм.
Орієнтований перелік вирішуваних при цьому питань:
- Чи на даному магнітофоні (відеомагнітофоні, диктофоні) записана відео чи фонограма?
- На одному чи на різних магнітофонах (відеомагнітофонах, диктофонах)виготовлені дані фонограми (відеограми)?
- На одному чи на різних магнітофонах виконані конкретні фрагменти відео та фонограми?
- На одному і тому самому чи на різних диктофонах проводився запис фонограми та її стирання на конкретних ділянках?
- Чи використовувався для запису фонограми конкретний технічний засіб (мікрофон, адаптер тощо)?
Для ідентифікації засобів відео та звукозапису на дослідження надається сам засіб (магнітофон, відеомагнітофон, відеокамера, диктофон) та відео чи фонограма.

2. Ідентифікація особи за голосом та мовою на фонограмі
Орієнтований перелік вирішуваних при цьому питань:
- кому з числа перелічених осіб належать окремі вислови, що містяться на фонограмі?
Для відповіді на це питання експерту обов’язково надається протокол прослуховування цієї фонограми з позначенням ділянок, які мають бути ототожнені.
- Чи є голос, зафіксований на фонограмі, голосом конкретної особи?
Для ідентифікації осіб за мовою чи голосом, записаними на фонограмі, експерту як порівняльні зразки надаються фонограми, де їхня мова, записана у формі бесіди (допиту, очної ставки тощо). Фонограма повинна бути незашумленою, із достатнім рівнем запису, виготовлена на якісній апаратурі та матеріалах (відеокасетах, компакт-касетах), що відповідають встановленим стандартам, із невеликим терміном використання. Вимова повинна бути розбірливою.
Для вирішення наведених вище питань експертну не обов’язково (хоч і бажано) надавати так званий “Тракт запису”, тобто всю сукупність приладів, які застосовувалися під час відео звукозапису.

3. Вирішення питань, пов’язаних із технологією виготовлення відео - та фонограм
Орієнтований перелік вирішуваних при цьому питань:
- Дана фонограма є оригіналом чи копією?
- Чи проводився запис безперервно?
- Чи зазнавала змін дана фонограма?
- Чи є на фонограмі ознаки механічного, електроакустичного монтажу або прояви якоїсь попередньої цифрової обробки?
Для відповіді на питання, пов’язані з вставленням ознак монтажу фонограми, необхідно вказувати конкретні ділянки фонограми, відносно яких виникає підозра, що вони вмонтовані.
- Чи одночасно проводився запис відео - і аудіо інформації на відеофонограмі?
Для вирішення наведених вище питань експертові обов’язково необхідно надати всю сукупність приладів, які застосовувалися під час відео звукозапису.
- Чи велась зафіксована на фонограмі розмова по телефону?
- Який номер телефону набирався під час запису?
4. Вирішення питань, пов’язаних із встановленням особливостей звукового середовища, в якому проводився фонограми, та умов запису.
Орієнтований перелік вирішуваних при цьому питань:
- Фонограма записана у замкнутому чи відкритому акустичному середовищі?
- Що є джерелом звуків, зафіксованих на фонограмі?
- Чи є джерелом звуку поданий на дослідження конкретний
предмет (мається на увазі предмет, який може звучати)?
Для вирішення питань, пов’язаних із дослідженням ознак звукового середовища, в якому проводився запис, експерту слід надіслати опис цього середовища, а також експериментальні записи звуків із тих джерел, які утворювали звукове середовище, на фоні якого, за припущенням слідчого (суду), проводився досліджуваний запис.