14 березня 2005 г. № 11

Президенту України пану Ющенку В.А.

Шановний Вікторе Андрійовичу !18 лютого 2005 р. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури прийняла постанову про звернення до Вас з приводу внесення змін до Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури.

З цього приводу на Ваше ім"я було направлено звернення та проект Указу, яким запропоновано внесення окремих змін до Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури.

Погоджуючись з окремими пропозиціями, спрямованими на покращення роботи Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, слід звернути увагу на те, що низка пропозицій щодо наділення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури функціями по представництву адвокатів України, скликанню та проведенню з"їзду адвокатів України, змоги давати висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб, визнання Вищої кваліфікаційної комісії неприбутковою організацією, не можуть бути введені в дію Указом Президента України, тому що ці питання повинні бути вирішені Законом України "Про адвокатуру".

Наведене обґрунтовується наступним:

1. ч.І ст. 14 Закону України "Про адвокатуру" чітко визначає завдання та повноваження Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

"Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги на рішення Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій.

Вона має право скасовувати або змінювати рішення Кваліфікаційно-дисциплінарних комісій".

2. Згідно ч.З ст. 14 Закону України "Про адвокатуру" порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури регулюється Положенням про неї, яке
затверджується Президентом України.

3.

Таким чином, ніяких інших завдань і повноважень, крім передбачених ч. 1 ст. 14 Закону України "Про адвокатуру", Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не має.

Нехтуючи положеннями Закону, Вам пропонується своїм Указом надати Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури додаткові повноваження, які мають бути передбачені у Законі України "Про адвокатуру", у зв'язку с чим не мають змоги міститься у Положенні про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури.

"Правове" обґрунтування наведеної пропозиції з приводу наділення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури повноваженнями по представництву адвокатів України, викладене у зверненні на Ваше им"я обумовлено тим, що "ці функції вперто намагаються присвоїти різні громадські організації, які крім себе, нікого представляти не повинні".

Слід зауважити на те, що Вища кваліфікаційна комісія взагалі не може бути представницьким органом адвокатів України, тому що у її складі діють представники від Верховного Суду України та Міністерства юстиції України

Позиція Вищої кваліфікаційної комісії, мабуть, ( на думку ВККА) повинна розповсюджуватись і на регіональні кваліфікаційне-дисциплінарні комісії, які також набувають право представляти адвокатів регіону, незважаючи на те, що у склад цих комісій у кількості 20-ти осіб обрано 9 представників від суду, обласного управління юстиції та обласної Ради, що робить неможливим надати цим комісіям функції по представництву адвокатів регіону. .

Неможливо погодитись також з пропозицією, зазначеною в проекті Указу, що Вища кваліфікаційна комісія адвокатури скликає та проводить з"їзд адвокатів України, тому що ці питання повинні вирішуватись положеннями Закону.

Вважаємо, що Вища кваліфікаційна комісія адвокатури не може отримати повноважень "давати висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються захисту прав і свобод громадян та юридичних осіб", тому що такі функції, згідно з діючим Законом "Про адвокатуру", на Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури не покладені.

Такі пропозиції Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури об'єднані з гальмуванням її головою та деякими ії членами прийняття нової редакції Закону України "Про адвокатуру", свідчить про бажання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури самостійно керувати адвокатурою України, що чинним Законом "Про адвокатуру" не передбачено.

У Верховній Раді України знаходиться на розгляді проект нової редакції Закону України "Про адвокатуру", поданий народними депутатами В.А. Демьохіним, Ю.А. Кармазіним, М.А. Маркуш та С.В. Соболевим (представником Президента України у Верховній Раді).

Цей закон, у разі його прийняття, об"єднає усіх адвокатів України в єдину організацію, яка зможе виконувати функції представницького органу адвокатів України, а Вища кваліфікаційна комісія адвокатури буде виконувати покладені на неї функції по розгляду обгрунтованності рішень регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних комісій Пропозиція, що міститься у проекті Указу, про необхідність забезпечення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури приміщенням, придатним для виконання неї своїх функцій, має разовий характер і повинна вирішуватись Кабінетом Міністрів України.

У п. 21 Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури щодо прийняття нею рішень таємним голосуванням (про що автори в проекті Указу чомусь не згадали), треба внести зміни, зазначивши, що питання, за виключенням передбачених п. 7 Положення, мають прийматися, в залежності від їх складності, голосуванням, встановленим на засіданні (таємним чи відкритим)

З повагою,

Голова

Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури Одеської обл.

Заслужений юрист України

Б.М. КоваленкоЧлен Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури,

Заслужений юрист України

Й.Л. Бронз