Після з”їзду адвокатів України
Адвокатам України
Звернення
Шановні колеги!
Через стан справ в сучасній адвокатурі і гостру необхідність обговорити концептуальні засади розвитку адвокатури в Україні регіональні Збори адвокатів делегували нас на З'їзд адвокатів України, надавши конкретні повноваження з розглянутих Зборами питань, а саме: довести вашу думку з обговорення законопроектів "Про адвокатуру України" (№7051, автори -народні депутати України М. Маркуш, Ю. Кармазін, В. Демьохін) і "Про правову допомогу".
Розглянувши на першому етапі З'їзду, 25 червня 2005 року, концептуальні засади розвитку адвокатури і вислухавши думку делегатів від усіх регіонів України, було прийнято рішення вважати доцільним створення в законодавчому порядку професійної самоврядної асоціації адвокатів з обов'язковим членством, вважати недоцільним прийняття законопроектів "Про адвокатуру" №7051 та "Про правову допомогу". Ухваливши Резолюцію про концептуальні засади законодавчого розвитку адвокатури. З'їзд створив робочу групу для підготовки пропозицій щодо змін та доповнень до чинного Закону "Про адвокатуру" й вирішив розглянути їх на другому етапі З'їзду у жовтні-листопаді. Більшістю голосів було вирішено недоцільним створення на даному З'їзді представницького органу адвокатури.
На жаль, зміст проголосованої делегатами З'їзду Резолюції було змінено одноособове головуючим на З'їзді адвокатом В. Бедєм (це було достеменно встановлено шляхом дослідження документів і аудіо запису З'їзду спеціально утвореною Оргкомітетом З'їзду комісією) і ним розповсюджено, в тому числі надіслано до Верховної Ради України з перекрученою інформацією щодо подій навколо Резолюції З'їзду. Нам, делегатам З'їзду не дали змоги заслухати висновки комісії, яка перевірила ідентичність тексту резолюцій першого етапу З'їзду, підготовлених В. Бедєм, текстам, що були проголосовані делегатами, а членам цієї комісії не надали слова для оприлюднення висновків з приводу цього неприємного інциденту, який безумовно має бути засуджений адвокатами.
На другому етапі З'їзду розглядалися і голосувалися питання, які не були передбачені затвердженим порядком денним і щодо яких Ви, шановні колеги, не надавали нам, делегатам, повноважень. Безпрецедентним було "переголосовування" без пояснення причин і без будь-яких правових підстав та зміна рішень першого етапу З'їзду, нехтуючи Вашу, висловлену на регіональних Зборах, думку, зокрема щодо обов'язкового членства у Національній Асоціації адвокатів, обрання органів адвокатури і надання дисциплінарним органам адвокатури - КДКА та ВККА - повноважень з представництва усіх адвокатів тощо.
Через грубе і свавільне порушення Регламенту головуючим на З'їзді (другому його етапі) В.В. Бедєм, безпідставну і недемократичну заміну складу робочих органів З'їзду (секретаріату і лічильної комісії), намагання змінити
волю і рішення З'їзду, віддзеркалені в Резолюції його першого етапу, і спроби поставити на голосування питання, що не були предметом обговорення на регіональних Зборах адвокатів та не входили до порядку денного роботи З'їзду, нехтування правами частини делегатів, ненадання слова для виступу делегатам, які були не до вподоби головуючому, у сукупності із спеціально створюваними присутніми у залі сторонніми особами й декотрими делегатами шумовими перешкодами, вигуками, відключенням мікрофонів тощо, у зв»язку з чим 63 делегата були змушені заявити про свій протест щодо цього свавілля і припинити свою реєстрацію як делегатів З'їзду. Кількість делегатів, які залишилися, складала менше половини від обраних регіональними зборами, тобто ці делегати не були повноважні приймати будь-які рішення від імені всіх адвокатів України, а також змінювати рішення першого етапу З'їзду.
Незважаючи на це, головуючий В. Бедь поставив на голосування питання про зміну рішень першого етапу З'їзду. Скасовано обов'язкове членство в професійній організації адвокатів, яке було схвалено більшістю регіональних зборів і позитивно проголосоване на першому етапі З'їзду. Нехтуючи Вашою волею, а також чинним Законом "Про адвокатуру" і міжнародними стандартами, були повторно здійснені безпрецедентні кроки:
надати дисциплінарним органам адвокатури - ВККА і КДКА статус представницького органу всіх адвокатів України, попри відповідь на звернення Вищої кваліфікаційній комісії адвокатури, що надійшла від Секретаріату Президента України, про неможливість створення такого органу без внесення змін до чинного закону "Про адвокатуру". Делегати також перевищили надані їм повноваження приймаючи рішення, на порушення Закону України "Про Вищу раду юстиції", про щорічне звітування перед З'їздом адвокатів членів Вищої Ради юстиції, яких призначено від адвокатури, та їх ротацію.
Чи все це не є однозначним підтвердженням того факту, що В. Бедь у своєму листі до ВККА, КДКА від 17.11.2005 р. безпідставно звинувачував декотрих делегатів у спробах "незаконного ревізіювання рішень З'їзду адвокатів України від 26 червня 2005 р.", тим часом як насправді таке дійство зчинилося -під його безпосереднім керівництвом.
Вважаємо, що Ви маєте право знати про недемократичність проведення другого етапу З'їзду адвокатів України, нелегитимність його рішень, нехтування Вашою думкою його керманичами і про неправомірність спроби подати ухвалені ним "рішення" від імені всіх адвокатів України.
За дорученням 63 делегатів З'їзду
Й.Бронз (м. Одеса), В.Маслов (м. Харків), Ю.Колотій (м. Львів), В.Зубарєв (Крим), С.Башенко (м. Донецьк).